น้ำตกแม่ยวมหลวง

น้ำตกแม่ยวมหลวง

น้ำตกแม่ยวมหลวง ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานทุ่งบัวตอง น้ำตกแม่ยวมหลวง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดแม่น้ำแม่ยวมหลวง อยู่ทางทิศใต้ของทุ่งบัวตอง อยู่ห่างจากทุ่งบัวตอง 11 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุนยวม 14 กิโลเมตร

น้ำตกแม่ยวมหลวง เป็นน้ำตกที่มีจำนวนหลายชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะเด่นของตัวเอง มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ แต่ไม่ลึก เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ และในน้ำตกบางขั้นสามารถเล่นสไลด์ลงมาได้ สร้างความสนุกสนานและเป็นที่ชื่นชอบสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพบเจอยิ่งนัก

นอกจากมีน้ำตกหลายชั้นแล้ว ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ รายล้อมด้วยป่าไม้นานาชนิดและมีมอสนานาชนิดขึ้นตามน้ำตกทั้งสองข้าง น้ำใสสะอาด เพราะส่วนมากไหลผ่านป่าเขาลำเนาไพร ผ่านหมู่บ้านเพียงหมู่บ้านเดียวเท่านั้น  น้ำที่ใสทำให้สามารถมองเห็นพื้นหินที่อยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจน

การเดินทาง : ใช้เส้นทาง อำเภอขุนยวม ตามเส้นทางหมายเลข 108 (แม่ฮ่องสอน – ขุนยวม) ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตามทางหลวงสาย 1263  ประมาณ 10 กิโลเมตร แยกซ้าย ตามเส้นทางหลวงสาย 4009 ประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกแม่ยวมหลวง  เป็นถนนลาดยางทั้งหมด